Vertrouwenspersoon

Waarom

NIVO vindt het belangrijk dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht je sportieve capaciteiten of achtergrond: een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk.

Binnen NIVO gebeuren veel goede zaken; we zijn volop in ontwikkeling en iedereen helpt en werkt met een betrokken hart. Maar het kan voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; misschien zit je met een probleem waarmee je niet bij de trainer, de coach of het bestuur terecht kunt of wilt. De vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering; de vertrouwenspersoon biedt je een luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon dit met je bespreken: hoe het probleem kan worden aangepakt en wat er mogelijk is om je verder op weg helpen.


Voor wie

Elk lid (of de ouders) of vrijwilliger van NIVO kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als je over integriteitsschendingen of vermoedens daarvan wilt spreken. Het gaat daarbij altijd om een vertrouwelijk contact.


Rol

De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon om preventieve maatregelen te nemen.


Status binnen de vereniging

De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van NIVO, maar maakt in deze functie geen deel uit van het bestuur. De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de voorzitter van NIVO over zijn/haar werkzaamheden.


Wie is de vertrouwenspersoon binnen NIVO?

De vertrouwenspersoon van NIVO is Marion de Jong, bereikbaar via vertrouwenspersoon@volleybalnivo.nl of 06-2363 8122