Ere-leden

De vereniging kent ereleden en leden van verdienste. Dit zijn leden die zich op een bijzondere manier gedurende langere tijd voor de vereniging hebben ingezet.
De criteria om benoemd te worden komen te staan in de volgende update van het huishoudelijk reglement. Daarin staat dan ook de procedure voor de benoeming.

Op dit moment moet je meer dan 25 jaar lid zijn, waarvan 20 jaar als vrijwilliger, om tot erelid benoemd te kunnen worden. Voor leden van verdienste liggen de voorwaarden iets lager. Dit is vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2021. Elk lid van NIVO kan iemand voordragen bij het bestuur. Als het voorstel wordt ondersteund, dan wordt de benoeming tijdens de eerstvolgende ALV bekrachtigd.

Op dit moment hebben we de volgende ereleden en leden van verdienste:


Rob de Kimpe erelid
Paul Gijben erelid
Johan Konst erelid
Fred van der Kooy erelid
Piet Mol erelid
Theu Ruevekamp erelid
Marco Schoen erelid
Jan Lotte lid van verdienste
Amber Schoen lid van verdienste
Henk Tigges lid van verdienste