Privacy verklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. 

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. 

LEDENINFORMATIE 

Wij tonen op onze websites foto’s van onze leden en soms vermelden wij daarbij namen of teams waarin onze leden uitkomen. Gegevens van personen die daar bezwaar tegen maken worden niet getoond. Bezwaar maken tegen het tonen dient te gebeuren middels een e-mail aan de voorzitter. 

OVERIGE JURIDISCHE INFORMATIE 

Volleybalvereniging NIVO betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. 

Volleybalvereniging NIVO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. 

Het auteursrecht op deze website berust bij Volleybalvereniging NIVO of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Volleybalvereniging NIVO. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Volleybalvereniging NIVO. 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Het verwerkingsregister van NIVO kun je hier teruglezen.