Gedragscode

Voor sporters van volleybalvereniging NIVO

 

DE SPORTER

 

IS OPEN

Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

 

TOONT RESPECT

Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

 

RESPECTEERT AFSPRAKEN

Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

 

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING

Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

 

BLIJFT VAN ANDEREN AF

Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

 

HOUDT ZICH AAN DE REGELS

Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

 

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN

Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 

DISCRIMINEERT NIET

Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

 

IS EERLIJK EN SPORTIEF

Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

 

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE

Meld overtredingen van deze code aan de vertrouwenspersoon van NIVO.

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met onze vertrouwenspersoon.

 

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT