Hier een overzicht van onze ereleden:
Rob de Kimpe            erelid
Johan Konst              erelid
Fred van der Kooy     erelid
Piet Mol                    erelid
Theo Ruevekamp      erelid
Marco Schoen           erelid
Jan Lotte                  lid van verdienste
Amder Schoen          lid van verdienste
Henk Tigges             lid van verdienste