Nieuwsbrief 6 februari

Beste leden van NIVO,

 

De tweede helft van het seizoen is in volle gang. Bij de jeugd zijn er een aantal teams in niveau gestegen met alle uitdagingen die het meebrengt. Voor de jeugd is ook de tweede keer trainen op maandag een feit en dit zal naar verwachting zijn vruchten gaan afwerpen gedurende dit seizoen en uiteraard het komende.

In deze nieuwsbrief van februari 2024 breng ik namens het bestuur de laatste nieuwtjes voor NIVO.

 

Nieuws uit de shirtcommissie

Het proces rondom de nieuwe shirts die NIVO van plan is aan te schaffen voor de senioren en jeugdteams wordt begeleid door de shirtcommissie. Er is het bestuur onlangs een proefshirt ter ogen gekomen waar we erg blij van werden. Er is geluisterd naar de feedback op de huidige shirts en hiermee wordt rekening gehouden. Binnenkort (rondom maart 2024) zullen er verdere afspraken gemaakt worden en volgt er een pas-sessie per team om te bepalen welk shirt we voor jou kunnen bestellen.

 

Nieuws uit de sponsorcommissie

Vanuit de sponsorcommissie ook niets dan mooie geluiden. Voor de jeugd zijn de bestaande sponsoren wederom bereidt gevonden om te sponsoren. Het gaat hierbij om Berend botje en Tom & Lilly. Daarnaast zijn er voor de seniore teams inmiddels 4 nieuwe shirt sponsoren gevonden. Ook is de club van 50 in het leven geroepen en begint vorm te krijgen. De club van 50 bestaat uit 50 trouwe supporters (mensen en bedrijven) die de club graag ondersteunen met een jaarlijkse donatie van €50. Inmiddels hebben we al 8 supporters van de club van 50 gevonden.

 

Al met al een mooie prestatie maar we zijn er nog niet helemaal. Zoals je kunt lezen gaan we de laatste fase in van de nieuwe shirts die we begin van het nieuwe seizoen 2024/25 willen gaan gebruiken. Heb, ben of ken jij een sponsor die NIVO voor 4 jaar een warm hart wil toedragen neem dan vrijblijvend contact op met Jochem of Natasja via sponsor@volleybalnivo.nl

 

Alle leads helpen ook als je wil deelnemen aan de club van 50.

 

Plan scheidsrechters clinics

Scheidsrechters; alle spelende leden van NIVO hebben ermee te maken, we zijn erg blij als we een goede scheidsrechter hebben om ons spel te begeleiden en streven er uiteraard naar om de beste scheids te zijn als het onze beurt is om zelf te fluiten.

 

Op dit moment gaat het erg goed met hoe NIVO zijn scheidsrechters indeelt en hoe wij deze taak met zijn allen op professionele wijze oppakken ook al is het geen dagelijkse kost. Nu is het zo dat bij het behalen van de volleybalmasters training via Nevobo er wel gefloten mag worden maar helaas mag niet elk niveau gefloten worden. Senioren mogen de jeugd fluiten tot hoofdklasse en andere senioren tot klasse 3. Dit houdt in dat klasse 2 en alles daarboven enkel gefloten mag worden als er een aanvullende scheidsrechters clinic is gevolgd via Rob. Heren 1 en 2 hebben deze training in het verleden gedaan en enkele geïnteresseerde ook. Dit houdt echter in dat er maar een relatief kleine groep is die de hogere wedstrijden mag en kan fluiten en als heren 1 en 2 zelf spelen dan komt het vaak op dezelfde personen neer om de wedstrijden te fluiten.

 

Om dit voor volgend seizoen anders te gaan indelen willen we als stelregel gaan hanteren dat je de wedstrijden van je eigen niveau moet kunnen fluiten. Speel je als senior (dames en heren) in de 2e klasse of hoger dan krijgen jullie binnenkort de gelegenheid om op een trainingsavond de benodigde clinic te gaan volgen om jouw scheidsrechters-skills en -bevoegdheid naar een hoger niveau te tillen. Meer informatie hierover volgt later.

 

P.s. Voor alle coaches die nu langs de velden staan is er ook de mogelijkheid om je basiskennis op te vijzelen. Klik hier om te kunnen deelnemen aan de volleybalmasters training. Aan het deelnemen aan deze training zijn geen kosten verbonden en het zorgt ervoor dat je het spelletje misschien nog beter begrijpt.

 

Functies Frank Bruins

Sommigen van jullie hebben het wellicht al vernomen en voor andere komt deze informatie als nieuw. Frank en Anja Bruins hebben besloten om hun vele functies voor de club neer te leggen. Persoonlijke redenen liggen hieraan ten grondslag en we kunnen niets anders dan Frank en Anja bijzonder bedanken voor de vele jaren waarin ze zoveel en zo vaak NIVO hebben ondersteund in diverse taken waaronder de laatste jaren de ledenadministratie met bijbehorende taken, de technische commissie senioren en ook recentelijk de shirtcommissie waarin Frank het een en ander op de rit heeft gezet. Frank en Anja bedankt voor de vele jaren van trouwe dienst.

 

Dit gezegd hebbende is er adequaat gereageerd door het bestuur en kunnen wij melden dat we een vervangster gevonden hebben voor de ledenadministratie. Binnenkort zal Cindy van Schouten de honneurs van Frank en Anja overnemen en haar best gaan doen om NIVO hierin te ondersteunen. Via deze weg bedank ik ook alvast Cindy voor haar toezegging. Voor nu is Angela in het gat bij de shirtcommissie gesprongen en zij zal hier een actieve rol in blijven houden tot de nieuwe shirts een feit zijn. De technische commissie zal onverminderd door Jesper en Frank Andrioli worden voortgezet. Zij zijn druk bezig om een derde persoon te vinden waarbij hun voorkeur uitgaat naar een vrouwelijk lid. Heb je interesse schiet Jesper even aan tijdens bijvoorbeeld een training of mail hem via tc@volleybalnivo.nl.

 

Belangrijke openstaande NIVO vacatures

Volleybalvereniging NIVO is in mijn ogen een geweldige club mensen met uiteenlopende kwaliteiten, meningen en verschijningen maar hebben sowieso één overeenkomst en dat is dat we er met zijn allen iets sportiefs, leuks en vooral gezelligs van willen maken. Liefde voor de club!

 

Een club kan echter niet bestaan zonder dat diverse leden opstaan en zich melden om wat te doen voor de club zodat het voortbestaan gegarandeerd blijft. Groepen vrijwilligers waarvan het bestuur en de diverse commissies allemaal mooie voorbeelden zijn. Helaas moet ook ik wederom de oproep doen om je liefde voor NIVO om te zetten naar een stukje clubliefde in de vorm van het worden van vrijwilliger.

 

Na mijn derde oproep zijn wij in gesprek met een aantal gegadigden voor de functie van wedstrijdsecretaris (functie Frank Andrioli) en speelkern wedstrijd coördinator (Functie Kees-Jan). De functie van wedstrijdsecretaris lijkt te zijn vervuld als de aankomende gesprekken goed verlopen. De functie van speelkern wedstrijd coördinator blijkt lastiger. Er is een gegadigde die het graag wil oppakken maar dit het liefste doet als een duo. Deze persoon heeft zelf geen kinderen in de CMV competitie spelen maar wel veel ervaring binnen de club. Via deze weg hoop ik een ouder/vrijwilliger te vinden die zich in een duo wil gaan bezighouden met de functie speelkern wedstrijd coördinator. Opgeven voor deze duo-functie kan via voorzitter@volleybalnivo.nl of schiet mij even aan in de zaal.

 

Om nog even een beeld te krijgen bij de openstaande functie hierbij hopelijk voor de laatste maal:

 

Speelkern wedstrijd coördinator Kees-Jan doet al jaren de speelkern coördinatie ondanks dat zijn kinderen allang niet meer in de CMV leeftijden spelen. Nu hij ook actief betrokken is bij het Beachen in Hoorn bestuur is het tijd geworden dat iemand het stokje van hem overneemt. Als bestuur denken wij aan een (groot)ouder die (klein)kinderen heeft in de CMV leeftijd die ervoor wil zorg dragen dat de door NIVO georganiseerde toernooidagen in goede orde worden afgestemd, georganiseerd en uitgevoerd. Deze toernooien vinden 2x per volleybal seizoen plaats en doe je uiteraard niet alleen. Kees-Jan is er op dit moment nog volop mee bezig en als je je nu aanmeld dan kun je stapsgewijs meegenomen worden in het proces zodat je pas in 2024 echt zelf de organisatie gaat overnemen. Dit is heel belangrijk voor de club aangezien Kees-Jan met of zonder vervanging in 2024 het stokje neerlegt. Zonder vervanging houdt het in dat de NIVO geen toernooi organiseert en daardoor ook niet kan deelnemen aan toernooien die door andere clubs worden georganiseerd. Feitelijk kunnen de CMV dan wel blijven trainen maar geen wedstrijden meer spelen. Dat zou eeuwig zonde zijn.

 

Ik hoop dat deze dringende oproep een aantal aanmeldingen oplevert. Je mag dit in je eentje doen zoals Kees-Jan maar wil je liever met zijn tweeën dan zien wij daar ook mogelijkheden. We horen graag van jullie.

 

Wedstrijdsecretaris

Frank Andrioli vervult nu de rol van wedstrijdsecretaris. Zijn rol houdt in dat hij zorgt dat alle teams worden aangemeld bij de Nevobo, dat hij de geplande wedstrijden controleert op mogelijkheden en wisselingen aangegeven door teams doorvoert. Ook het maken van een fluitschema voor het seizoen behoort tot zijn taken. Frank doet dit net als Kees-Jan al behoorlijk wat jaren, maar wil er nu voor kiezen een stapje terug te doen per 2024. We zoeken dus ook voor deze functie met spoed een vervanger.

 

Heb je vragen over een van de twee genoemde rollen neem dan eens direct contact op met Kees-Jan of Frank. Ze leggen je graag uit wat de rol inhoudt en kunnen je ook een inzicht geven in de tijdsbelasting die uiteraard meevalt.

 

Bericht vanuit de technische commissie (jeugd en senioren)

Ergens in februari zullen we weer bericht ontvangen vanuit de technische commissie met daarin een enquête. Deze enquête is belangrijk voor de club om een beeld te vormen hoe de spelende leden het lopende seizoen hebben ervaren en wat de eventuele wensen zijn voor het nieuwe seizoen. Via deze weg wil ik jullie vragen om de mail goed in de gaten te houden en de enquête in te vullen zodat we ook volgende seizoen weer leuke en goed functionerende teams kunnen neerzetten.

 

Aanmelden jeugdkamp 2024

Hopelijk hebben alle ouders van onze jeugdleden de save the date kaart en het inschrijfformulier via de mail in goede orde ontvangen. De eerste aanmelding hebben we al binnen maar we hebben er echt meer nodig dan nu ontvangen om het kamp door te kunnen laten gaan. Hierbij in het kort nog even de basis informatie vanuit de kampcommissie:

 

Datum jeugdkamp: 7-9 juni 2024

Waar: NOORD HOLLAND!!

 

Bij vragen neem contact met ons op via coaches of jeugdcoordinator@volleybalnivo.nl

 

We zitten al boordevol ideeën en willen graag weten of je meegaat! De kosten zullen rond de €85,00 per persoon per weekend liggen.

 

GRAAG UITERLIJK VOOR MAANDAG 3 MAART 2024 HET FORMULIER INVULLEN EN VERZENDEN, OOK ALS JE NIET MEEGAAT! (dit kunnen wij ons niet voorstellen 😊 !!)

 

Met vriendelijke groet,

 

Kevin den Ouden, Roy Berkhout, Roos Mujkic & Ingrid van der Werff

 

Vorige jaren waren een groot succes. Het weekend zit vol spel, entertainment, samenhorigheid en verbroedering, lol en natuurlijk volleybal.

 

Aanmelden: Klik HIER.

 

Met sportieve groet, Roy Berkhout

Voorzitter volleybalvereniging NIVO