Nieuwsbrief 31 oktober

Beste leden van NIVO,

 

Zo de kop is eraf, het nieuwe seizoen loopt en de meeste NIVO teams draaien al lekker. Tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit seizoen.

 

ALV Notulen zijn vastgesteld

Onlangs hebben jullie allemaal de ALV notulen toegestuurd gekregen met het verzoek om deze te controleren. Daar zijn geen op- of aanmerkingen bij het bestuur over binnengekomen en via deze weg laat ik iedereen weten dat de ALV notulen zijn vastgesteld.

 

Grote clubactie

Op dit moment zijn alle teams (hopelijk) bezig om zoveel mogelijk loten te verkopen voor hun favoriete sportvereniging NIVO. We hebben als club een uitdagende grote clubactie-doelstelling van een verkoop van in totaal 1000 loten. We hebben tot uiterlijk 13 november 2023 om dit te realiseren. Op dit moment (laatste update 20-10-2023) hebben we in totaal al 473 loten verkocht.

 

Hoe werkt het ook alweer?

De grote clubactieloten worden verkocht voor 3 euro per stuk en de kopende partijen kunnen leuke prijzen verdienen waaronder een hoofdprijs van €100.000 of een splinternieuwe auto. Uiteraard zijn er ook tal van andere leuke prijzen te verdienen. Per verkocht lot vloeit er ca. 2 euro (van de 3) terug naar onze club. Met deze inkomsten bekostigen wij diverse zaken die belangrijk zijn voor de club. Te denken valt aan bijvoorbeeld trainingsmiddelen.

 

Het is dus erg belangrijk voor de club om de grote clubactie tot een succes te maken. Om de jeugd extra te stimuleren doen wij jaarlijks onze best verkopende jeugdleden belonen met een mooie prijs. Daarnaast verzorgt de grote clubactie organisatie dit zelf ook voor de top 1000 beste jeugdverkopers. De hoofdprijs is zelf een Playstation 5 met dubbele controller!!!

 

Alle jeugdleden hebben een persoonlijke QR code en een verkoopboekje waarmee ze loten kunnen verkopen.

We hebben nog ca. 2 weken de tijd om ons doel te realiseren. Dus Let’s go, NIVO.

 

Succesvolle start van de maandag trainingen

De CMV, MC1 en MB2 jeugd van NIVO heeft de kans gekregen om een tweede keer te gaan trainen op de maandag. In grote getalen is de jeugd hiermee van start gegaan en we zijn dus supertrots dat we dit voor nu een klein succes mogen noemen. Met een tweede keer trainen is onze verwachting dat we onze jeugd snel in niveau zullen zien groeien en dat is toch waarvoor we het doen.

 

Logischerwijs krijgen wij nu ook geluiden binnen van onze andere jeugdteams die eigenlijk ook graag twee keer per week zouden willen trainen. Op dit moment moet ik helaas aangeven dat wij de grote zaal in Kers niet kunnen huren waardoor er nu getraind wordt in de kleine zaal, niet erg natuurlijk maar qua ruimte wel beperkt. Als bestuur willen we uitspreken dat wij naar een oplossing aan het zoeken zijn zodat wij twee keer trainen kunnen aanbieden aan alle jeugdleden. Onze streefdatum hiervoor is het nieuwe seizoen van 2024. Heb je ideeën voor een alternatieve locatie die beschikbaar is dan hoor ik dit graag via voorzitter@volleybalnivo.nl.

 

Belangrijke openstaande NIVO vacatures

Volleybalvereniging NIVO is in mijn ogen een geweldige club mensen met uiteenlopende kwaliteiten, meningen en verschijningen maar hebben sowieso één overeenkomst en dat is dat we er met zijn allen iets sportiefs, leuks en vooral gezelligs van willen maken. Liefde voor de club!

 

Een club kan echter niet bestaan zonder dat diverse leden opstaan en zich melden om wat te doen voor de club zodat het voortbestaan gegarandeerd blijft. Groepen vrijwilligers waarvan het bestuur en de diverse commissies allemaal mooie voorbeelden zijn. Helaas moet ook ik de oproep doen om je liefde voor NIVO om te zetten naar een stukje clubliefde in de vorm van het worden van vrijwilliger.

 

Op dit moment staan er al ruim een jaar 2 hele belangrijke posities ter opvulling open. Hierover is meermaals gecommuniceerd maar helaas heeft het nog niet geleidt tot opvulling. Tijdens de ALV is er door Kees-Jan en Frank nogmaals een dringende oproep gedaan om vervanging van hun posities. Tot op heden heeft niemand zich gemeld bij het bestuur noch bij Kees-Jan of Frank om het stokje over te nemen. Via deze weg daarom wederom de aandacht voor deze functies.

 

Hierbij wil ik graag extra benadrukken dat het voor NIVO niet mogelijk is om op vergelijkbare manier door te gaan zonder opvolging van deze functies! Er kan ook niet verwacht worden van het huidige bestuur dat zij dit er nog ‘even’ bij gaan doen. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat het bestuur en alle huidige vrijwilligers dit belangeloos doen zodat alle leden van NIVO kunnen sporten en lol kunnen maken binnen onze prachtige club. Het is nu de hoogste tijd dat er iemand opstaat die de kennis en kunde kan opdoen en geleidelijk de functie kan overnemen van Kees-Jan en/of Frank.

 

Speelkern wedstrijd coördinator Kees-Jan doet al jaren de speelkern coördinatie ondanks dat zijn kinderen allang niet meer in de CMV leeftijden spelen. Nu hij ook actief betrokken is bij het Beachen in Hoorn bestuur is het tijd geworden dat iemand het stokje van hem overneemt. Als bestuur denken wij aan een (groot)ouder die (klein)kinderen heeft in de CMV leeftijd die ervoor wil zorgdragen dat de door NIVO georganiseerde toernooidagen in goede orde worden afgestemd, georganiseerd en uitgevoerd. Deze toernooien vinden 2x per volleybal seizoen plaats en doe je uiteraard niet alleen. Kees-Jan is er op dit moment nog volop mee bezig en als je je nu aanmeldt dan kun je stapsgewijs meegenomen worden in het proces zodat je pas in 2024 echt zelf de organisatie gaat overnemen. Dit is heel belangrijk voor de club aangezien Kees-Jan met of zonder vervanging in 2024 het stokje neerlegt. Zonder vervanging houdt het in dat NIVO geen CMV toernooi organiseert en daardoor ook niet kan deelnemen aan toernooien die door andere clubs worden georganiseerd. Feitelijk kunnen de CMV dan wel blijven trainen maar geen wedstrijden meer spelen. Dat zou eeuwig zonde zijn.

 

Ik hoop dat deze dringende oproep een aantal aanmeldingen oplevert. Je mag dit in je eentje doen zoals Kees-Jan maar wil je liever met zijn tweeën dan zien wij daar ook mogelijkheden. We horen graag van jullie.

 

Wedstrijdsecretaris

Frank Andrioli vervult nu de rol van wedstrijdsecretaris. Zijn rol houdt in dat hij zorgt dat alle teams worden aangemeld bij de Nevobo, dat hij de geplande wedstrijden controleert op mogelijkheden en wisselingen aangegeven door teams doorvoert. Ook het maken van een fluitschema voor het seizoen behoort tot zijn taken. Frank doet dit net als Kees-Jan al behoorlijk wat jaren, maar wil er nu voor kiezen een stapje terug te doen per 2024. We zoeken dus ook voor deze functie met spoed een vervanger.

 

Heb je vragen over een van de twee genoemde rollen neem dan eens direct contact op met Kees-Jan of Frank. Ze leggen je graag uit wat de rol inhoudt en kunnen je ook een inzicht geven in de tijdsbelasting die uiteraard meevalt.

 

Week van de scheidsrechter

Tijdens de week van de scheidsrechter is Rob in het zonnetje gezet. Na 40 jaar van trouwe dienst als scheidsrechter heeft hij woensdag 4 oktober 2023 een gouden speldje ontvangen van de Nevobo voor zijn scheidsrechter activiteiten bij NIVO.

 

Wij bedanken Rob voor zijn trouwe dienst en hopen dat we nog jaren plezier van zijn kennis en kunde mogen hebben.

 

NIVO Toernooien

NIVO is volop in beweging en er zijn tal van interessante toernooien die ik nu alvast even wil benoemen. De eerste is natuurlijk het Open NIVO herfsttoernooi. Dit jaar is het Open NIVO lekker vroeg in het seizoen al een feit. Er zijn al best veel inschrijvingen maar er is nog ruimte. Met name de NIVO heren teams zijn wat onderbemand, dus meld je nu nog snel aan. Het toernooi is zaterdag 18 november en start om 19:30 in de Kers. Let op 16 plekken en vol = vol. Opgeven doe je door te mailen naar toernooi@volleybalnivo.nl

 

Daarnaast staat er woensdag 29 november 2023 het jaarlijkse pepernoten toernooi op stapel. Dit jeugdmix toernooi mag alvast in de agenda gezet worden en belooft net als vorig jaar weer erg leuk te worden.

 

Ook het kerstmixtoernooi (junioren) en kerstmixtoernooi (senioren) staan wederom gepland op woensdag 20 december 2023.

 

Voor alle duidelijkheid, de toernooien op de woensdag komen in de plaats van de reguliere trainingen. Meer informatie hierover volgt later.

 

NIVO seniorenkamp 2024

Vanuit de seniorenkampcommissie heb ik begrepen dat het Boshuis in Wieringerwerf de nieuwe locatie voor het seniorenkamp van 2024 gaat worden. De datum voor het kamp is vrijdag 14 tot 16 juni 2024.

 

We beschikken over het gehele boerderijhuis en er is genoeg ruimte voor volleyballen, marshmallows roosteren op een kampvuur, late-night barbecue en uiteraard leuke spellen, samen een drankje doen en plezier hebben.

 

Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, maar nog lang niet zoveel als gewenst dus meld je snel aan en reserveer de datum in je agenda.

Klik HIER om je aan te melden.

 

NIVO Jeugdkamp 2024

Ook het jeugdkamp 2024 staat alweer in te steigers. De datum staat vast en zal zijn vrijdag 7 tot 9 juni 2024. Een save-the-date kaart zal nog volgen net als een mogelijkheid om je aan te melden.

 

Net zoals andere jaren blijft de locatie nog even geheim maar ik kan verklappen dat het deze keer iets dichter in de buurt is dan vorig jaar. Wij zijn druk bezig om alles uit te werken dus we komen binnenkort bij jullie in de lucht.

 

Berichtgeving in de media rondom de VOG

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kennen sommige van jullie als het document dat je werkgever vraagt als overheidsbewijs van goed gedrag. Onlangs is in het nieuws geweest dat een VOG ook op te vragen valt voor vrijwilligers en trainers die werken met kinderen bij/voor een sportclub. Veel clubs doen hier echter niet of nauwelijks aan, wat soms heeft geleid tot ongewenste praktijken.

 

Bij NIVO nemen wij het opvragen van een VOG heel serieus en ik kan u melden dat wij jaarlijks controleren of alle vrijwilligers en trainers een VOG hebben aangeleverd. Wie er met onze kinderen sport is dus gecontroleerd! Dat wil niet zeggen dat deze methode 100% waterdicht is, maar het is absoluut beter dan geen controle uitvoeren.

 

Hoor je onverhoopt toch negatieve geluiden vanuit uw kind of tiener meld je dan bij het bestuur (Angela, Frans, Frank, Kevin of Roy). Mailen kan natuurlijk ook en mag naar voorzitter@volleybalnivo.nl.

 

Met sportieve groet, Roy Berkhout

 

Voorzitter volleybalvereniging NIVO