Nieuwsbrief 21 september

Beste leden van NIVO, 

 

Het beachseizoen loopt bijna ten einde met nog 1 laatste toernooi op 24 september, de zaaltrainingen in de kers zijn alweer in volle gang en er is veel gebeurt binnen onze club waar ik de eer heb om jullie voor de eerste keer te mogen informeren over al het belangrijke clubnieuws!  

 

Start seizoen 

De trainingen in de kers zijn alweer in volle gang en de, vaak, nieuwe teamindelingen zorgen voor nieuwe kansen en mogelijkheden. De bekerwedstrijden zijn ook gestart en Dames 1 heeft meteen de eerste winst van 3-0 te pakken tegen VCC92. Ook in de eerste reeks competitiewedstrijden hebben we het goed gedaan! Geweldig nieuws en dat belooft wat voor het nieuwe seizoen! 

 

 

Voorzitter wissel 

Op maandag 4 september tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft oud-voorzitter David Boessenkool zijn lang aangekondigde vertrek voltooid en het hamertje overgedragen aan mij als nieuwe voorzitter van NIVO. 

 

Velen van jullie zullen mij inmiddels wel kennen, maar voor diegene die mij niet kennen of meer van mij willen weten zal ik mij toch even voorstellen. 

 

Mijn naam is Roy Berkhout en ik ben 43 jaar. Ik speel sinds enkele jaren bij NIVO waarbij ik begon als recreant en Frank en Raymond mij hebben overgehaald om ook seniorencompetitie te gaan spelen. Na een seizoen heren 3 mag ik mij dit seizoen een officieel lid van heren 2 noemen. 

 

Sinds vorig seizoen ben ik ook de trainer van de recreanten 1 waar ik met veel plezier de trainingen mag geven aan diverse enthousiaste niet competitie spelende NIVO leden. Ook maak ik samen met Kevin den Ouden en Ingrid van der Werff deel uit van de jeugdkamp commissie. 

 

Mijn dochters Britt (MA2) en Amy (CMV6) zijn ook beiden lid van de club en met veel plezier mogen we ons een volleybalgezin noemen. Veel speelplezier en soms ook drukte maar we hebben het er voor over. Sterker nog toen ik de oproep zag van David verwachtte ik dat er binnen no-time een nieuwe voorzitter voor onze gezellige club zou opstaan. Tot mijn verbazing bleef dit uit en heb ik gereageerd. Nu een aantal maanden later mag ik mij officieel voorzitter noemen. 

 

Mijn focus: 

Net zoals David een focus had op verbroedering tussen de teams en bezig was met behoud van de club door een moeilijke coronaperiode, heb ook ik een focus. Dit zal aanvullen op bestaand beleid en wellicht toevoegen aan de club door het creëren van nieuw sentiment. In ieder wil ik mij gaan toeleggen om de teruglopende inschrijvingen van de jeugd het hoofd te gaan bieden. De jeugd is in mijn ogen de toekomst van elke club dus ook van NIVO. Volleybal is een van de mooiste teamsporten en NIVO veruit de mooiste club van Hoorn en omgeving. Dit gaan we uitdragen met als doel de aanwas bij onze junioren te vergroten en als het aan mij ligt weer jongensteams terug te brengen in de Kers. 

 

Samen met onze vele vrijwilligers op het gebied van jeugdcoördinator, technische commissie en trainers zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van beleid maar hierover zal binnenkort meer nieuws volgen. 

 

Wil je mij bereiken dan is het mailadres niet veranderd, maar het nummer wel. Je kan mij bellen, maar ook whatsappen op nummer 06-16594852. 

 

 

Uitkomsten van de ALV die invloed hebben op seizoen 2023/2024 

Was je bij de afgelopen ALV aanwezig dan is dit reeds bekend nieuws voor je en bedank ik je vanuit het bestuur voor de aanwezigheid.  

 

Er zijn een aantal belangrijke zaken naar voren gekomen die absoluut belangrijk zijn om club breed te delen. Het is namelijk vanuit de begroting naar voren gekomen dat wij door een behoorlijk begrotingstekort voor seizoen 2023/2024 een belangrijke taak hebben als bestuur om hier het hoofd aan te bieden. Gelukkig is de club gezond en heeft een voldoende eigen vermogen om dit zeker dit seizoen het hoofd te kunnen bieden. Wel is het natuurlijk belangrijk om hier naar de toekomst toe serieus naar te kijken en verandering door te voeren die nodig zijn om het bestaansrecht van de club te waarborgen. Hieronder geef ik jullie een beeld waarmee het bestuur verwacht het hoofd te gaan bieden aan het begrotingstekort voor dit en volgende seizoenen. Dit doen wij natuurlijk nooit alleen maar als club! 

 

Contributieverhoging seizoen 2023/2024: 

Op de korte termijn zien wij ons genoodzaakt om de contributie voor junioren-, senioren- en recreantenteams te verhogen. Een deel van de verhoging is te wijten aan verhoging van de Nevobo contributie maar het grote verschil zit hem in toegenomen kosten van onze trainers met ook een beperkte stijging van de zaalhuur. Tijdens de ALV is door de leden gestemd en akkoord gegeven om de contributieverhoging door te voeren. De contributie zal als volgt verhoogd worden: 

 

  • Contributie van speelkern jeugd- en juniorenteams worden (inclusief Nevobo-inschrijving) met €10 per kind per jaar verhoogd 

 

  • Contributie van seniorenteams (dames en heren) worden (inclusief Nevobo-inschrijving) met €20 per speler per jaar verhoogd 

 

  • Contributie van recreantenteams worden met €10 per speler per jaar verhoogd. 

 

Nieuwe sponsorcommissie/nieuwe clubshirts 

Uit berichtgeving vanuit de shirtcommissie is gebleken dat het extreem moeilijk blijkt te zijn om alle teams te voorzien van een sponsor. De bestaande sponsoren hebben eigenlijk na einde van de 3 +1 bonus jaar niet verder te willen gaan als sponsor. Berend botje was daarin de uitzondering en het is de dames van de shirtcommissie (Esmee, Fleur en Lisa) gelukt om de Omring binnen te halen als nieuwe shirtsponsor. Zo is er besloten om voor de uitwisselbaarheid alle sponsors op alle shirts te plaatsen, dit idee is natuurlijk mogelijk omdat er nieuwe shirts in ontwikkeling zijn. Omdat dit proces moeizaam verloopt en het nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd is er besloten de levering van nieuwe shirts uit te stellen tot na de winterstop. Ieder team blijft voor nu spelen in de bestaande shirts. 

 

Frank Bruins heeft zich opgegeven om de bestaande shirtcommissie aan te vullen en ook een nieuwe sponsorcommissie is opgestaan bestaande uit Jochem, Natasja en Ellen (dank daarvoor!!!) Het idee is om zo snel als mogelijk nieuwe manieren van sponsoring aan te boren om alle shirt te voorzien van sponsoren. Nieuwe shirts en sponsoren zullen de club een professionele uitstraling te geven en ook meewerken aan een verbetering van de financiële mogelijkheden van de club. 

 

Via deze weg ook de oproep. Denk eens als team na over een potentiële sponsor. Heb je een eigen bedrijf met mogelijkheden of een werkgever die bereidt is te sponsoren? Alle hulp wordt op prijs gesteld. Mail vooral de mogelijkheden door naar sponsor@volleyballnivo.nl

  

Zaaldienst aanpassing 

Dit seizoen gaan we anders om met de zaaldiensten.  Waar wij voorheen 1 team aanwezen om als zaaldienst alle velden op te zetten, gaan we dit seizoen vragen of elk eerste spelende team 19:00/19:15 zijn eigen veld wil opbouwen en het laatst spelende team 21:00 zijn eigen veld wil afbreken. 

 

Zorg dus dat je op tijd in de zaal bent om dit niet ten kostte te laten gaan van je inspeeltijd of dat van de tegenstander. De coaches van elk team zullen hiervan nog individueel worden geïnformeerd. 

 

RABO clubactie 
Ook dit jaar heeft Angela de RABO bank zover gekregen om NIVO te gaan ondersteunen met de RABO clubactie. Via deze weg vragen wij alle leden en familie, vrienden en familie met een Rabobank rekening te stemmen op onze club.  

 

Het geld dat hiermee richting NIVO komt zal ten gunste komen van aanschaf van nieuwe/aanvullende trainingsmaterialen. Dit hoeven niet persé nieuwe ballen te zijn maar kunnen ook trainingsattributen zijn die de techniek trainingen ten gunste komen. Heb je hierover bepaalde ideeën dan kun je een voorstel inschieten via voorzitter@volleybalnivo.nl o.v.v. RABO clubactie. 

Grote clubactie 2023 
Op 23 september start de grote club actie 2023. Dit is voor onze verenging een uitgelezen kans om extra inkomsten te genereren die wij kunnen gebruiken voor nieuw trainingsmateriaal, (jeugd)kamp e.d. 

 

  

 

Alle jeugdleden krijgen een persoonlijke QR code waarmee ze loten kunnen verkopen. De QR code wordt op 23 september verstuurd naar de mailadressen zoals bekend bij onze ledenadministratie. Ook zullen er in de week van 25 september weer boekjes worden uitgedeeld zodat er ook de mogelijkheid bestaat om loten fysiek te verkopen. Op 20 oktober volgt een tussenstand en op 13 november eindigt de Grote club actie. 

We vragen alle ouders hun kinderen aan te sporen om zoveel mogelijk loten te verkopen. Hiermee helpen ook zij de club ontzettend en zoals bekend zal het jeugdlid die de meeste loten verkoopt in het zonnetje worden gezet! 

 

Volleybal school en 2x training jeugd 
Op dit moment heeft Roos een voorstel ingediend om een start te gaan maken met een tweede trainingsdag voor de jeugd. Gezien het eerder genoemde begrotingstekort moet een plan van deze grootte gedragen worden door de ouders. We hebben als bestuur ingestemd met het plan waarmee Roos is gekomen en stellen om te starten de CMV, MC1 en MB2 teams in de gelegenheid om op de maandagen te gaan trainen naast de reeds vastgestelde woensdagen. Ons doel is om met een tweede trainingsdag de kwaliteit van onze jeugdteams versneld te laten groeien. Roos zal binnenkort met de diverse teams in contact treden om hierover meer uitleg te geven, we hopen op een groot succes! 

 

Bij succes zullen wij voor het nieuwe seizoen gaan kijken of we de tweede trainingsdag voor alle jeugdteams mogelijk kunnen gaan maken. De eerste aanmeldingen zijn binnen dus we zijn positief gestemd. 

 

Volleybalschool West-Friesland 

Op dit moment is er voor alle jeugdteams sowieso de mogelijkheid om mee te doen aan de volleybalschool West-Friesland. Met trainingen in Grootebroek en Zwaag komt er een eind aan het steeds maar weer op en neer rijden op de zondag richting Enkhuizen. De volleybalschool is minder gericht op een teamprestaties zoals wij dit wel geven bij de trainingen van NIVO. Individuele groei is waar het bij de volleybalschool op draait. Je kunt je nog steeds inschrijven en voor geïnteresseerden heb ik nogmaals de flyer van de volleybal school toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

 

Alle informatie en het kostenplaatje kun je vinden op www.volleybalschool-westfriesland.nl  

Inschrijven kan nog tot begin oktober en doe je door te mailen naar volleybalschoolwf@gmail.com  

 

NIVO vacatures 

Volleybalvereniging NIVO is in mijn ogen een geweldige club mensen met uiteenlopende kwaliteiten, meningen en verschijningen maar hebben sowieso één overeenkomst en dat is dat we er met zijn allen iets sportiefs, leuks en vooral gezelligs van willen maken. Liefde voor de club! 

 

Een club kan echter niet bestaan zonder dat diverse individuen opstaan en zich melden om wat te doen voor de club zodat het voortbestaan gegarandeerd wordt. Groepen vrijwilligers waarvan het bestuur en de diverse commissies allemaal mooie voorbeelden zijn. Helaas moet ook ik de oproep doen om je liefde voor NIVO om te zetten naar een stukje clubliefde in de vorm van het worden van vrijwilliger. 

 

Op dit moment staan er al ruim een jaar 2 hele belangrijke posities ter opvulling open. Hierover is meermaals gecommuniceerd maar helaas heeft het nog niet geleidt tot opvulling. Tijdens de ALV is er door Kees-Jan en Frank nogmaals een dringende oproep gedaan om vervanging van hun posities. Via deze weg wil ik wederom aandacht vragen voor deze functies met wat aanvullende uitleg. 

 

Speelkern wedstrijd coördinator 
Kees-Jan doet al jaren de speelkern coördinatie ondanks dat zijn kinderen allang niet meer in de CMV leeftijden spelen. Nu hij ook actief betrokken is bij het Beachen in Hoorn bestuur is het tijd geworden dat iemand het stokje van hem overneemt. Als bestuur denken wij aan een (groot)ouder die (klein)kinderen heeft in de CMV leeftijd die ervoor wil zorg dragen dat de door NIVO georganiseerde toernooidagen in goede orde worden afgestemd, georganiseerd en uitgevoerd. Deze toernooien vinden 2x per volleybal seizoen plaats en doe je uiteraard niet alleen. Kees-Jan is er op dit moment nog volop mee bezig en als je je nu aanmeld dan kun je stapsgewijs meegenomen worden in het proces zodat je pas in 2024 echt zelf de organisatie gaat overnemen. Dit is heel belangrijk voor de club aangezien Kees-Jan met of zonder vervanging in 2024 het stokje neerlegt. Zonder vervanging houdt het in dat de NIVO geen toernooi organiseert en daardoor ook niet kan deelnemen aan toernooien die door andere clubs worden georganiseerd. Feitelijk kunnen de CMV dan wel blijven trainen maar geen wedstrijden meer spelen. Dat zou eeuwig zonde zijn.  

 

Ik hoop dat deze dringende oproep een aantal aanmeldingen oplevert. Je mag dit in je eentje doen zoals Kees-Jan maar wil je liever met zijn tweeën dan zien wij daar ook mogelijkheden. We horen graag van jullie. 

 

Wedstrijdsecretaris  

Frank Andrioli vervult nu de rol van wedstrijdsecretaris. Zijn rol houdt in dat hij zorgt dat alle teams worden aangemeld bij de Nevobo, dat hij de geplande wedstrijden controleert op mogelijkheden en wisselingen aangegeven door teams doorvoert. Ook het maken van een fluitschema voor het seizoen behoort tot zijn taken. Frank doet dit net als Kees-Jan al behoorlijk wat jaren, maar wil er nu voor kiezen een stapje terug te doen per 2024. We zoeken dus ook voor deze functie met spoed een vervanger. 

 

Heb je vragen over een van de twee genoemde rollen neem dan eens direct contact op met Kees-Jan of Frank. Ze leggen je graag uit wat de rol inhoudt en kunnen je ook een inzicht geven in de tijdsbelasting die uiteraard meevalt. 

 

Scheidsrechtersopleiding (ingezonden bericht) 

Op 18 oktober organiseert Madjoe in de Drecht een Vaardigheidstraining 1e/2e klasse. Meer informatie vind je op: https://www.nevobo.nl/kenniscentrum/vaardigheidstrainingen-1e-2e-klasse/

De cursus duurt van 19:30 tot 22:00 uur en gaat je zeker verder helpen als je onzeker bent over je scheidsrechters kwaliteiten of op een hoger niveau zou willen gaan fluiten.  

Alle NIVO (aankomende) scheidsrechters die aan willen haken, zijn ze welkom. Je kunt je aanmelden door te mailen naar: otto.laan@planet.nl  

Jullie zouden Frank Andrioli heel blij maken door allemaal te gaan 😊 

 

NIVO jeugd- en seniorenkamp 2024 

Ik sluit deze nieuwsbrief met een positieve note. De voorbereidingen voor het jeugd- en seniorenkamp 2024 zijn alweer in volle gang. De locatie voor het jeugdkamp is gevonden en ik weet uit betrouwbare bron dat hier ook met het seniorenkamp druk mee aan de slag is gegaan. 

 

Binnenkort kunnen jullie weer een save-the-date bericht verwachten dus houd je berichten in de gaten en geef je op tijd op. 

 

 

Met sportieve groet, 

Roy Berkhout 

Voorzitter volleybalvereniging NIVO