ALV en start seizoen

 

Op donderdag 1 september was de algemene ledenvergadering (ALV) van het seizoen 2021/2022. De avond verliep voorspoedig en de sfeer was goed. Tijdens de ALV is Hans Veerbeek teruggetreden als secretaris. Angela Pieterse heeft zijn plek ingenomen waardoor Kevin den Ouden de plek van Angela als jeugdcoördinator heeft kunnen opvullen. Hans, bedankt voor je inzet, Angela en Kevin beiden heel veel plezier toegewenst de komende bestuursperiode.

 

Verder zijn de notulen van de ALV op zondag 11 september rondgestuurd per mail. Zoals tijdens de ALV afgesproken, evenals de gang van zaken van afgelopen jaren, zijn de notulen zonder feedback of tegenbericht na twee weken vastgesteld. Tot op heden zijn er geen vragen bij het bestuur gekomen over de notulen, waarmee ze zijn vast gesteld.

 

Misschien wel het belangrijkste punt om te benoemen wat is besproken tijdens de ALV zijn de plannen van de beachvelden Kees Jan en Judith in samenwerking met WhamWham en de ADOS maken concrete stappen in de richting van het realiseren van de beachvelden!
We gaan weer voor een mooi jaar waarin het volleyballen voorop staat.